Om BONDA!

BONDA! vill erbjuda en gemenskap mellan de olika språkgrupperna. Genom att titta på film kan man bekanta sig med språket på ett nytt sätt och genom att diskutera filmen kan man sen öva sin egen språkkunskap.

Målet med BONDA!

BONDA! är en plattform för språkundervisning i gymnasier i Finland och hör till Kulturfondens fjärde projekt satsning Hallå!
Målet med BONDA! är att sänka tröskeln hos gymnasieelever att våga ta steget att använda sig av det inhemska språket som är främmande för dem. Med hjälp av kortfilmer på finska och svenska, vill BONDA! göra det roligare för gymnasieelever att lära sig det andra inhemska språket, utan att det känns tvunget. Plattformen BONDA! vill erbjuda en gemenskap mellan de olika språkgrupperna genom att diskutera ämnen relaterade till kortfilmerna. Därmed vill BONDA! stärka språkinlärningen och stärkan viljan att kommunicera på det andra inhemska språket.

Om BONDA!S filmer

Kortfilmerna är producerade av studeranden vid Yrkeshögskolan Arcada.
Är du intresserad av att studera film och media? På Arcada kan du studera för ett kommande yrke inom branchen genom inriktningarna för ljudarbete, foto och klipp, manus och regi, online media samt producentskap. Studierna är praktiskt inriktade och mycket av studierna baserar sig på att arbeta kreativt med innehållsdesign och innehållsproduktion. Utbildningen är på svenska vilket dessutom ger dig med annat modersmål möjligheten att utvidga dina möjligheter att söka jobb inom Norden. Läs mer på Arcada.fi.

Feedback om BONDA!

Vi utvecklar ännu BONDA! och vill gärna ta emot feedback om hemsidan och filmerna. Speciellt hur du som lärare eller studerande kan använda dig av filmerna i undervisningen eller inlärningen. Feedback kan ges på hej@bondaillaan.fi.

  • Till BONDAS! Facebook sida.
  • Till BONDAS! Instagram sida.
Hallå logo, Till Hallå! Svenska kulturfondens sida.
Arcada logo, till arcada.fi